Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học

tài liệu tiểu học cho giáo viên michael tung blog

 • Câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

 • 249 câu trắc nghiệm thi GVG có đáp án

 • Một số đề ôn HSG theo các chuyên đề tiểu học

 • Bồi dưỡng HSG theo dấu hiệu chia hết trong toán

 • Tổng hợp chuyên đề toán lớp 3 - 4 - 5

 • Tài liệu bồi dưỡng HSG toán phương pháp Thế - Khử

Tài liệu ôn tập môn tiếng việt bậc tiểu học

tiếng việt tiểu học michael tung blog

 • Tài liệu học từ điể từ láy cho tiểu học

 • Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt tiểu học

 • Kiến thức chính tả phân biệt cho tiểu học

 • Tổng hợp kiến thức tiếng việt lớp 4 - 5

 • Tổng hợp những bài văn mẫu về miêu tả

 • Một số tài liệu tiểu học khác

Một số mẫu nhận xét cho giáo viên tiểu học

mậu nhận xét theo thông tư 22 michael tung blog

 • Các mẫu nhận xét theo thông tư 30

 • Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp

 • Mẫu nhận xét các môn học theo thông tư 22

 • Quy trình học của HS từ lớp 1 đến lớp 5

 • Suy luận logic biểu đồ VEN - Suy luận đơn giản

 • Tiêu chuẩn xét thứ hạng viên chứ của giáo viên

 • Tuyển tập các mẫu nhân xét cho giáo viên tiểu học

 • Một số tài liệu liên quan khác

Tổng hợp giáo án hay cho giáo viên

tài liệu hay cho tiểu học michael tung blog

 • Hướng dẫn đánh giá thường xuyên môn tiếng anh

 • Hướng dẫn giáo viên ghi học bạ học sinh

 • Hướng dẫn biên soạn đề thi địa lí và lịch sử

 • Hướng dẫn biên soan đề thi tiếng việt cho tiểu học

 • Hướng dẫn biên soan đề thi toán theo TT22 cho tiểu học

 • Hướng dẫn biên soan đề thi tin học TT22 cho tiểu học

 • Hướng dẫn biên soan đề thi tiếng anh TT22 cho tiểu học

 • Hướng dẫn biên soan đề thi khoa học TT22 cho tiểu học

Tư liệu hay cho giáo viên tiểu học

tâm lý học sinh michael tung blog

 • Tư liệu tâm lý học sinh dạng khó khăn

 • Tư liệu tâm lý học sinh dạng đặc thù

 • Cách xử lý các tình huống bậc tiểu học

 • Ứng xử các tình huống sư phạm cấp tiểu học

Phương pháp dạy và học toán hay ở tiểu học

Summary
Review Date
Reviewed Item
Mình xin phép được chia sẽ tài liệu của bạn nhé !
Author Rating
51star1star1star1star1star