Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

BT24h – Để đạt mục tiêu “tạo đột phá lần thứ 2 vào nông nghiệp”, không thể kỳ vọng mở rộng diện tích, tăng sản lượng mà phải nâng cao giá trị, chất lượng. Muốn vậy, tái cơ cấu nông nghiệp An Giang cần đi theo hướng hiệu quả, bền vững, huy động sự tham gia của doanh nghiệp (DN), nông dân, nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước.

Nâng cao giá trị sản xuất

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020, ngành nông nghiệp luôn phấn đấu để giữ vững vai trò làm nền tảng của nền kinh tế.

không ngừng quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn bằng việc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X.

Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam

Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam

5 năm qua, ngành nông nghiệp đã cụ thể hóa nghị quyết thành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch, trọng tâm là tổ chức thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020” và Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 11-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, địa phương, DN  và nhân dân, đã tạo điều kiện thuận lợi cho toàn ngành nông nghiệp trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của nông nghiệp trong thúc đẩy kinh tế phát triển.

Các loại cây màu lấy hạt, củ 1.500ha; cây ăn trái 2.890ha).

Thực tế cho thấy, việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 49 triệu đồng (tăng 20 triệu đồng so 2015), giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân khoảng 192 triệu đồng/ha (tăng 63 triệu đồng/ha so với năm 2015)…

Chuyển đổi mô hình lớn

Cùng với chuyển đổi cơ cấu trồng trọt, An Giang tập trung chuyển đổi chăn nuôi bò, heo, gà nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung gắn với xây dựng hầm ủ biogas, nền đệm lót sinh học. Những năm qua, tỉnh đẩy mạnh thực hiện mời gọi, khuyến khích DN đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Đến nay, đã có 9 DN thực hiện đầu tư phát triển 10 trang trại chăn nuôi tại tỉnh, gồm: 5 trại heo với 17.000 con; 3 trại gà có quy mô 65.000 con; 2 trại bò với 1.000 con. Sắp tới, khi Tập đoàn TH triển khai trang trại bò sữa công nghệ cao TH True Milk tại xã Vĩnh Gia (Tri Tôn), sẽ phát triển đàn bò sữa quy mô tập trung 20.000 con, đồng thời mở rộng ra các khu vực xung quanh.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, lợi nhuận từ các mô hình chăn nuôi trang trại tập trung cao hơn lợi nhuận thu được từ các mô hình chăn nuôi nông hộ từ 7-8%. Điều quan trọng là các mô hình chuyển đổi áp dụng công nghệ xử lý phân thải trong chăn nuôi, không gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tận dụng nguồn phân hữu cơ dồi dào, giảm chi phí sản xuất, quản lý dịch hại, tăng thu nhập.

Nông nghiệp nâng cao - Giá trị gia tăng - Phát triển bền vững

Nông nghiệp nâng cao – Giá trị gia tăng – Phát triển bền vững

Ông Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, thời gian qua, tỉnh tập trung triển khai kế hoạch phát triển thủy sản bền vững, trong đó tập trung mời gọi đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản.

Tỉnh đang thực hiện thành công các mô hình sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên nhiều đối tượng thủy sản, như: cá nàng hai, cá lăng nha, chạch lấu, lươn, cá chép, tôm càng xanh… mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao cho người nuôi.

An Giang cũng là đơn vị sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực độc quyền cung cấp cho các vệ tinh ương tại các tỉnh: Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang. Tỉnh cũng chuyên sản xuất và cung cấp các loại giống cá lóc, lươn, cá chạch lấu… cho các tỉnh trong khu vực.

Thời gian qua, An Giang đã thu hút nhiều DN đầu tư dự án xây dựng vùng nuôi thủy sản tập trung, công nghệ cao, được chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế như:

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Công ty Cổ phần (CP) Cá tra Việt Úc, Công ty CP Vĩnh Hoàn, Công ty TNHH MTV NTTS Hà Nội – Cần Thơ (HACA), Công ty CP Nam Việt Bình Phú, Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi, Công ty CP Nha Trang Seafood, Công ty An Mỹ, Công ty CP Xuất, nhập khẩu thủy sản An Giang…

Trong đó có 2 DN được công nhận vùng/DN sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Việt Úc, Nam Việt Bình Phú).

Ngày 20-3-2018, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 897/QĐ-BNN-TCTS về phê duyệt Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL tại An Giang. Theo Sở NN&PTNT, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, góp phần gắn kết giữa người sản xuất và DN nuôi, cung cấp cá giống chất lượng cao cho các DN trong và ngoài tỉnh.

Qua đó, đã mang lại hiệu quả tích cực và từng bước tạo nền tảng vững chắc để An Giang trở thành trung tâm cung cấp giống thủy sản chất lượng cao cho vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Trân trọng doanh nghiệp

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng nhìn chung, nền nông nghiệp An Giang vẫn còn những khó khăn, tồn tại, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Nguyên nhân do phần lớn diện tích đất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế, bước đầu chỉ ở dạng hợp tác tiêu thụ sản phẩm “mua – bán”, những hình thức liên kết sản xuất gắn với đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm còn rất ít; hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất tại các vùng chuyển đổi, tái cơ cấu nông nghiệp chưa đồng bộ…

Nghệ An Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Nghệ An Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Để khắc phục những điểm yếu này, cần thu hút nhiều DN đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, trang trại, nhà máy lớn, đồng thời hỗ trợ phát triển các hợp tác xã (HTX) kiểu mới có sự tham gia của DN để xây dựng liên kết theo hướng bền vững, hiệu quả.

Là tỉnh xuất phát điểm của mô hình “Cánh đồng lớn” , An Giang luôn củng cố, nâng chất, mở rộng hình thức liên kết này. Năm 2020, có 24 DN ký hợp đồng tiêu thụ lúa, nếp trên địa bàn tỉnh An Giang với diện tích 40.802ha, đạt 6,4% tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm của tỉnh.

So sánh với năm 2019, diện tích sản xuất lúa, nếp được thực hiện thu mua qua hình thức liên kết theo chuỗi giá trị đã tăng từ 31.190ha lên 40.802ha. Kết quả này có được nhờ nỗ lực hỗ trợ của các ngành, các cấp, DN, HTX và nông dân.

Các ngành tỉnh và địa phương đã vận động và hỗ trợ thành lập mới 47 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh lên 180 HTX.

Trong đó có 19 HTX được thành lập mới với sự tham gia góp vốn và nhân sự điều hành từ phía Tập đoàn Lộc Trời.  “Lộc Trời sẽ thử nghiệm và nhân rộng mô hình “Cánh đồng  lớn” từ 500ha trở lên gắn cơ giới hóa đồng bộ.

Đây được kỳ vọng sẽ là mô hình liên kết bền vững và hiệu quả” – ông Nguyễn Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Phát triển liên kết sản xuất nông nghiệp – Tập đoàn Lộc Trời nhấn mạnh.

Đồng thời, để phát triển các đặc sản, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch nông thôn, tỉnh thực hiện Đề án OCOP – AG. Đến nay, có 42 sản phẩm OCOP đã được công nhận đạt từ 3 sao trở lên;

Trong đó, có 37 sản phẩm đạt 3-4 sao (11 sản phẩm đạt 4 sao và 26 sản phẩm 3 sao); 5 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề xuất Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Năm 2021, phấn đấu có thêm 2 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia; 50 sản phẩm đạt OCOP 3-4 sao.

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Điều kiện thuận lợi để liên kết sản xuất lớn là nông dân, HTX trên địa bàn tỉnh rất chú trọng áp dụng kỹ thuật mới vào canh tác. Diện tích gieo trồng giống xác nhận trên địa bàn An Giang ước đạt 80% diện tích, còn lúa chất lượng cao và nếp chiếm hơn 70% diện tích canh tác; 100% diện tích được máy cày xới, làm đất; 70% diện tích sạ bằng máy móc…

Ông Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, năm 2021, 24 DN có kế hoạch sẽ thực hiện liên kết tiêu thụ diện tích 87.000ha.  Ngành nông nghiệp mong muốn các DN thực hiện liên kết đạt diện tích đến 109.000ha. Nếu thực hiện thành công, đây là lần đầu tiên diện tích  “Cánh đồng  lớn”  đạt 17,6% tổng diện tích, con số “mơ ước” bởi lâu nay, diện tích này chưa bao giờ qua “ngưỡng” 10% diện tích.

“Nhằm tạo thuận lợi cho DN mở rộng “Cánh đồng  lớn”  theo hướng lâu dài, bền vững, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ thành lập HTX và khuyến khích DN tham gia bằng hình thức góp vốn, nhân sự đồng hành” –  Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm khẳng định.

Diệu Như ( biên tập viên Bản Tin 24h )

Tin Khác:

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tích cực thi công sau 4 tháng triển khai
Cách nhận diện sát khí trong phong thủy
Cách hóa giải cho ngôi nhà nằm tại địa thế xấu
Các khu đô thị đa tiện ích đang lên ngôi tại miền Tây
Vì sao Việt Nam không tổ chức được vòng loại World Cup?
Phong thủy chiêu tài khai vận cho năm mới
Bắc Miền Tây – ĐXMT 1 năm bức phá tạo nên thương hiệu vững mạnh tại ĐBSCL
iOS 14.5 bổ sung thêm 200 emoji mới vào iPhone bao giờ ra mắt?
Cách nhận biết những phòng trọ có phong thủy xấu
Phát triển đô thị bền vững ở ĐBSCL thúc đẩy thị trường BĐS 2021
Trà Vinh đẩy mạnh phát triển du lịch “xanh”
Không có giới hạn cho "siêu nhân" Erling Haaland
Chiếc ô tô đẹp long lanh vừa ra mắt Việt Nam giá chỉ hơn 400 triệu hấp dẫn cỡ nào?
TNR Amaluna Trà Vinh dưới góc nhìn của nhà đầu tư
Nissan Qashqai 2021 - ngập tràn công nghệ
Tác dụng của loại quả giàu dinh dưỡng nhất Việt Nam
Hóc xương cá không còn là vấn đề đáng sợ nếu bạn biết mẹo vặt này
Ducati ra mắt áo giáp môtô được trang bị túi khí
Phía Nam sẽ có nhiều cao tốc trong 5 năm tới
Khi CSGT đề nghị thổi kiểm tra, người đàn ông giật máy đo nồng độ cồn và đập vỡ
VinFast là hãng xe có cam kết cao về an toàn từ ASEAN NCAP
Tân chủ tịch Sunderland thừa kế khối tài sản 4 tỷ bảng
Những lưu ý về phong thủy khi thiết kế nhà vệ sinh
Sở Giáo dục Tuyên Quang yêu cầu báo cáo vụ 1 hiệu trưởng bị bắt tạm giam
Những thực phẩm không nên ăn, uống sau khi uống rượu
Bến Tre tập trung phát triển kinh tế biển
Toyota là thương hiệu có nhiều xe đạt chuẩn 5 sao an toàn nhất
Công an tỉnh Ninh Thuận nhận được nhiều thư khen của người dân
Thung lũng ‘hoa Tây Bắc’ khoe sắc tại miền Trung thu hút hàng trăm người
Bác sĩ 70 bệnh viện tại Myanmar đình công, phản đối đảo chính
Thường xuyên ăn 4 món này vào bữa sáng dễ khiến tắc nghẽn mạch máu, huyết áp tăng cao
Phụ nữ mua ô tô cần ưu tiên những tính năng nào?
Cảng du thuyền Mỹ Tho được chính thức đón tàu nước ngoài
TP.HCM đề xuất làm 5 tuyến đường sắt tốc độ cao
Vùng Scotland (Anh) siết chặt nhập cảnh đối với người nước ngoài
Phát triển sông Cổ Cò thành một trong những con sông đẹp nhất VN
Bất động sản vùng ven 'lên ngôi' nhờ hạ tầng quy hoạch đồng bộ
Những đại dự án giao thông xông đất khởi công năm 2021
Đất Xanh ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận quý I
Bắc Miền Tây – ĐXMT Ký Kết Hợp Tác Toàn Diện Với Bảo Trâm Group
Chạy 'nước rút' cán đích quốc lộ 53 Trà Vinh - Long Toàn
Ngành y tế Sóc Trăng tạo dấu ấn phát triển mạnh mẽ đầu 2021
Bến Tre: Sẽ trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh
Một số kiêng kỵ phong thủy phòng bếp ít người biết
ĐT Thái Lan có thể chia tay HLV Nishino vì dịch bệnh
Nhà liền thổ Long An thu hút đông đảo nhà đầu tư 2021
Du lịch Sa Pa kích hoạt '5K' phòng Covid-19
Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng - Hải Dương chỉ hoạt động khi đáp ứng tiêu chí phòng dịch
Bến Tre hiện thực hóa định hướng phát triển về hướng Đông
Ông Biden cam kết xây dựng hệ thống nhập cư 'nhân đạo'
Cam kết của Tổng thống Hàn Quốc khi điện đàm với ông Biden
Cần Thơ đột phá, trở thành đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL
Sức hút đầu tư Cà Mau nhìn từ quy hoạch toàn vùng ĐBSCL
Tính năng giúp iPhone không bị người khác 'táy máy'
FTA và “đại lộ” hội nhập quốc tế
Cần Giờ có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn của TP.HCM
'Khám phá' làng chài Đà Nẵng qua nét ký họa độc đáo
Phát huy giá trị văn hóa trong sản phẩm OCOP
Nghiên cứu mới nhất: Bệnh nhân sa sút trí tuệ có nguy cơ mắc COVID-19 cao gấp 2 lần
Học viện Nông nghiệp phát triển doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ
Tuyệt đối không được ăn chuối với 7 loại thực phẩm này
Chống dịch bằng kỷ luật sắt
Nga sắp chuyển giao ‘rồng lửa’ S-400 cho Ấn Độ
Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nghiên cứu, sản xuất robot, máy bay không người lái
Buffon nhận án phạt vì lăng mạ đồng đội
Đất Xanh Miền Tây luôn đặt yếu tố con người lên đầu trong chiến lược phát triển toàn diện
Diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp 2021
Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương “chi viện” cho Hải Dương
Founder Nguyễn Hải Ninh rời The Coffee House sau 6 năm gây dựng
Tỷ giá đồng USD trong ngân hàng tiếp tục giảm mạnh
Cách nhập biểu tượng cảm xúc trên Mac
Giá vàng hôm nay 9/2: Tăng mạnh 350 ngàn đồng
Khách mùa Tết giảm mạnh, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách năm 2021
Bắt đối tượng lừa bán cháu bé 10 tuổi sau hơn 5 năm trốn nã
Lý do Việt Nam không đăng cai vòng loại World Cup 2022?
Hệ thống cao tốc hứa hẹn trở thành bệ phóng cho Đồng bằng sông Cửu Long bức phá
5 dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm họng
Trà Vinh mời đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Sa Bình rộng 32ha
Bắc Miền Tây – ĐXMT đơn vị kinh doanh bất động sản uy tín hàng đầu ĐBSCL
Số người dùng GD trực tuyến tăng mạnh ở Trung Quốc
Nga chỉ trích phương Tây vì can thiệp vụ xử tù ông Navalny
TOP 11 mẫu Bikini đẹp tại Sulmi and Bikini cho phái nữ khi đi du lịch
Sóc Trăng Phát triển Ngã Năm xứng tầm đô thị trọng điểm
“Đánh bay” gan nhiễm mỡ nhờ những thói quen đơn giản này
Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Hà Nội lên 71,5% vào cuối năm 2021
Một ngày, thế giới có hơn 9.000 người tử vong vì COVID-19
Chính khách Mỹ ủng hộ đưa quân đội giúp Đài Loan phòng thủ
Phục hồi điều tra vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết
Lãng đãng Bến Me, điểm check-in mới của nhiều người
Điểm danh những "điểm nóng" của thị trường BĐS phía Nam
Diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp là bao nhiêu?
Long An giai đoạn 2021-2030: Phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế
Liên Hợp Quốc gia tăng sức ép lên quân đội Myanmar
Mỹ gia hạn hiệp ước New START thêm 5 năm
Thước Lỗ Ban là gì, cách xem thước Lỗ Ban chuẩn theo phong thủy
Nhà thờ Đức Bà, một trong bốn vương cung thánh đường tại Việt Nam
TNR Amaluna đang thay đổi từng ngày - Điểm sáng giữa trung tâm thành phố Trà Vinh
Phát triển hệ thống logistics, tạo sức bật cho khu vực ĐBSCL
Việt Nam "ồ ạt" nhập khẩu hơn 11.000 ôtô nguyên chiếc
Bitcoin lên hơn 47.000 USD sau tuyên bố của Tesla
HotlineĐăng ký thông tin